Oferta

 

W odpowiedzi na zapytanie o ofertę w zakresie Zarządzania Wspólnotą, w załączeniu składamy szczegółową ofertę.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Posejdon” w Gdyni istnieje od 1984 r, zarządzamy budynkami wielorodzinnymi, jednorodzinnymi, zespołami garażowymi i wspólnotami mieszkaniowymi.

Naszym atutem jest wykwalifikowany personel.

Naszym celem jest zadowolenie Klienta, co realizujemy między innymi przez:

– obniżanie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości wspólnej,

– dostosowanie oferty oraz umowy do wymogów Klienta,

– indywidualne traktowanie potrzeb i możliwości każdej Wspólnoty Mieszkaniowej

Wymagania stawiane przez mieszkańców, właścicieli i kontrahentów motywują nas do podnoszenia kwalifikacji, wprowadzania wyższych standardów i nowych usług.

Nasze osiągnięcia:

2015 – Wyróżnienie XVIII edycji Pomorskiej Nagrody Jakości

2014 – Srebrny Laur Pomorskiej Nagrody Jakości edycji XVII

2014 – Nagroda specjalna Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza

2009 – I nagroda za autorski program w Konkursie „Przyjazne sąsiedztwo” GPEC Gdańsk dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych dla miast: Gdańska, Gdyni, Sopotu, Rumi.

W ramach obsługi nieruchomości proponujemy:

 • Przejęcie nieruchomości od poprzedniego zarządcy;
 • Administrowanie nieruchomością;
 • Obsługę finansowo-księgową;
 • Obsługę techniczną nieruchomości;
 • Obsługę prawną Wspólnoty.

Przedstawiamy Państwu przykładowy pakiet usług jaki oferujemy w ramach umowy o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną:

1. Reprezentacja Wspólnoty:

 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami

2. Obsługa prawna:

 • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty.

3. Obsługa bankowo – księgowa:

 • przeprowadzenie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP i Regon,
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań właścicieli,
 • pobieranie i windykacja pożytków,
 • przygotowywanie projektu planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty.

4. Obsługa administracyjna:

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców,
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, firmami wywożącymi śmieci i innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
 • zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i warunków umów.

5. Obsługa techniczna nieruchomości:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i jej skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje, odbiór tych prac,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.

Realizując usługi stawiamy na:

Uczciwość i sumienność – na każde życzenie udostępniamy do wglądu dokumentację dotyczącą Państwa nieruchomości. Bez Państwa wiedzy nie podejmujemy żadnych przedsięwzięć , bowiem działamy tylko na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej oraz obowiązujących przepisów prawa.

Elastyczność – jesteśmy gotowi życzliwie wysłuchać Państwa uwag, które mogą przyczynić się do poprawienia jakości świadczonych przez nas usług. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dotyczące formy i zakresu współpracy.

Efektywność i skuteczność – załatwiamy wszystkie sprawy w bankach, urzędach i innych instytucjach bez angażowania Klientów, gdy tylko jest to możliwe.

Zakres usług może być dostosowany odpowiednio do potrzeb Klienta.
Szczegółowy zakres usług będzie określony umową.

Oferta cenowa

W ramach niniejszej oferty proponujemy stawkę powierzchni użytkowej i zakresu obowiązków.

Liczymy, że przedłożona oferta będzie dla Państwa satysfakcjonująca.

Stawka może być negocjowana przy większej ilości wspólnot z danego terenu.

Osobą nadzorującą i zarządzającą będzie Jolanta Kalinowska posiadająca:

Wykształcenie:

2011 Akademia Prawa dla menadżera
2007 Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami.

2007 Podyplomowe Studia Obrotu Nieruchomościami.

2005 -2007 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja.

Licencje:

Uprawnienia lustratora nadane przez Krajową Radę Spółódzielczą w Warszawie

2015- wpis do Rejestru Zarządców sądowych przymusowych Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Nr 46

2014- wpis do Rejestru Zarządców Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami nr 950

2008- wpis do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości Nr 15482

2007- wpis do Centralnego Rejestru Komisji Nadzoru Finansowego Nr 11236285/P